Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                         P R O P O Z I C E

1. Účastníci a přihlášky

TWRC je vypsán pro všechny jezdce a spolujezdce vlastnící řídičský průkaz skupiny B, bez dalších omezení. Této podmínce jsou nadřazeny zvláštní a prováděcí ustanovení pořadatelů jednotlivých závodů, v rámci kterých se TWRC bude konat( např.: na některých závodech není nutné, aby spolujezdec vlastnil řidičský průkaz, na některých slalomech není nutná účast spolujezdce, atd...)

Pro přihlášení se a zapsání do seriálu a možnosti do něj bodovat je nutné přihlásit se u pořadatele seriálu, který přihlášku písemně nebo e-mailem potvrdí. Přihlášku podává jezdec písemně nebo e-mailem a je povinnen do ní uvést veškeré pořadatelem požadované údaje. Nejpozději v den uzávěrky přihlášek jednotlivých pořadatelů je jezdec povinnen oznámit pořadateli TWRC třídu a divizi, ve které bude v konkrétním závodě startovat. Přihlášení nového jezdce je možné kdykoliv během sezony, nejpozději však vždy 14 dnů před konáním dalšího závodu a není nutno absolvovat všechny vypsané podniky. Ze všech výsledků se budou vždy na konci sezony 3 nejhorší umístění škrtat a tím tedy případně i stejný počet neodjetých závodů. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku do seriálu bez udání důvodu. Přihlášku je možné zasílat na níže uvedený kontakt pořadatele.


2. Předpisy a řády

Pro všechny jezdce a soutěžící startující v seriálu TWRC jsou závazné následující předpisy a řády s prioritou dle uvedeného pořadí:

   1. Zvláštní a prováděcí ustanovení pořadatele jednotlivých závodů v jejichž rámci se TWRC koná

   2. Technické předpisy pro soutěžní vozidla pořadatele jednotlivých závodů v jejichž rámci se TWRC koná

   3. Propozice seriálu TWRC

   4. Technické předpisy TWRC


3. Bodování soutěží a seriálu

Na jednotlivých závodech budou posádky sbírat body do hodnocení poháru a na konci roku proběhne slavnostní vyhlášení v daných kategoriích a divizích. Předpokládaný minimální počet startujích ve třídě je cca 5 vozů. Na některých závodech bude možné, aby na jednom voze startovali dvě posádky. Případné vyhlašování po každém závodě je momentálně v řešení. Bodování bude následovné: 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a všichni ostatní po 1 bodu. V případě, že se na startu sejde méně než 5 posádek, budou za umístění přidělovány pouze poloviční body. V případě bodové rovnosti několika posádek v závěrečném hodnocení bude rozhodovat jejich vzájemné skóre, tzn. větší počet lepších umístění.

 
4. Kalendář závodů

Kalendář jednotlivých závodů je umístěn v sekci Kalendář. Pořadatel si vyhrazuje právo pro případné zrušení závodu či přesunutí jeho termínu bez udání důvodu a bez jakékoliv náhrady. Tyto případné změny budou neprodleně uveřejněny na webových stránkách a zároveň osobně oznámeny všech účastníkům poháru TWRC.


5. Soutěžní vozy

Seriál je vypsán pro vozidla Trabant a Wartburg s platnou RZ a STK, bezpečnostním rámem nebo bez něj a uhrazeným povinným ručením. Veškeré povolené možnosti úprav a předpisy minimální bezpečnostní výbavy najdete v sekci Technické předpisy. Posádka je povinna použít během závodu bezpečnostní pásy a ochranné přilby minimálně s homologací "E". Soutěžní vozy musí odpovídat technickým předpisům TWRC a zároveň technickým předpisům pořadatelů jednotlivých závodů, které jsou předpisům TWRC nadřazeny. Kterýkoliv vůz může být během sezony kontrolován technickým komisařem seriálu. V případě zjištění, že vůz neopovídá technickým předpisům seriálu, může být jezdec potrestát podle článku 7. těchto propozic. Pořadatel může nepovolit start vozidla do soutěže bez udání důvodu. Předběžné technické předpisy jsou uvedeny v sekci Technické předpisy.


6. Reklama

Pořadatel si vyhrazuje právo umístit na jednotlivá vozidla reklamy reklamních partnerů seriálu a jezdci mu toto musejí umožnit. Umístění reklam na vozidle a jejich plocha bude upřesněna dle případného zájmu partnerů.


7. Tresty

Pořadatel může prostřednictvím sportovního komisaře potrestat jezdce v rámci TWRC za následující prohřešky:

- nedodržení propozic pořadatele jednotlivých závodů

- nedodržení technických předpisů pořadatele jednotlivých závodů

- nedodržení propozic TWRC

- nedodržení technických předpisů TWRC

- nesportovní chování jakéhokoliv člena teamu

- požkozování dobrého jména TWRC a jeho účastníků

Stupnice možných trestů :

1. domluva

2. varování

3. odebrání 10 bodů z celkového hodnocení TWRC

4. vyloučení z probíhající soutěže TWRC

5. nepřipuštění ( nebodování ) k další soutěži TWRC

6. vyloučení z TWRC

Při závažném technickém prohřešku platí pravidlo o anulaci všech předešlých závodů.

 
8. Odpovědnost

Jezdci jsou plně odpovědni za veškeré chování své, svých mechaniků a doprovodu. Dále jsou taktéž odpovědni za to, že budou sledovat informace, které pořadatel zveřejní na určeném místě.

Jezdci, spolujezdci, mechanici a všichni členové doprovodu se účastní závodů TWRC na vlastní nebezpečí. Nesou tak samostatnou občansko právní a trestně právní odpovědnost za všechny škody způsobené jimi nebo jimi používanými vozidly.


9. Dodatky

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny těchto propozic na základě vydaných dodatků, aniž by přebíral odpovědnost za jakékoliv škody z těchto změn vzniklé.


10. Poháry a ceny

Ve všech třídách a divizích budou na konci roku na slavnostním vyhlášení vyhlášeny první 3 nejúspěšnější posádky, které budou odměněny poháry a věcnými cenami. Další místa budou v rámci možnosti pořadatela odměněny věcnými cenami. V jednání je momentálně odměňování prvních 3 posádek v jednotlivých závodech.


11. Kontakty

Věříme, že Vás výše uvedené čtení a námi připravovaný seriál zaujal a že se s Vámi setkáme na závodních tratích buď jako s jezdci nebo diváky. Obrátit se na nás můžete na níže uvedených kontaktech, kde se Vám pokusíme zodpovědět všechny otázky a kam je zároveň možné zasílat přihlášky.

V&Z Motorsport TRS Club, Písecká 893, 386 01 Strakonice

Radek Zajíc                                      - 774 353 601 nebo 607 805 382

Stanislav Viktora - technický ředitel   - 608 372 585

e-mail: twrc@seznam.cz nebo vzmotorsport@seznam.cz

web : www.twrc.zde.cz nebo www.vzmotorsport.zde.cz